Hopp til innholdet

Om oss

Pelletsseparator

Svana AS

er et fremtidsrettet selskap med en sterk miljøprofil. Vi utvikler produkter og løsninger som skal redusere forurensing fra sjøanlegg. Vårt mål er å gjøre havbruket mer bærekraftig og rustet til å kunne nå FN sine klimamål i 2030.

Einar Holmefjord

Einar Holmefjord er utdannet styrmann og skipper. Han har over 30 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Som røkter i fiskeoppdrett fikk han innblikk i bransjens utfordringer med håndtering av foringskontroll, dødfisk og sediment.

Engasjementet for alt som rører seg på og under havflaten resulterte i at han startet selskapet Lift Up AS i 1989. Einar var engasjert i Lift Up helt fram til det ble solgt i 2017.

Einar har nå kommet opp med en fremtidsrettet løsning for oppsamling og gjenbruk av fiskefôr, samt oppsamling og filtrering av sediment.

Ivar Holmefjord

Ivar Holmefjord er utdannet fiskeribiolog fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som forsker ved Akvaforsk på Sunndalsøra (nå del av Nofima) med laks, kveite og andre arter. Doktorgrad er på yngelproduksjon av kveite, og på laks har han blant mange tema jobbet med fullskala produksjonsforsøk og vekst- og utslippsmodeller.

Etter mange år som torskeoppdretter og deretter som lærer i akvakultur, jobber Ivar igjen med forskning og utvikling i selskapene Sustainable Salmon AS og Svana AS. Sentrale arbeidsområder er bærekraftig oppdrett, lukkede anlegg i sjø, lakselus og andre nye teknologiske løsninger.