Hopp til innholdet

Økonomi

Bedre fôringskontroll. Utnytte fiskens vekstpotensial. Unngå overforing.

Miljø

Gjenbruk av fôr. Oppsamling av sediment. Redusere næringssalter i fjordsystemene. Store lokale forbedringer. Reduserer miljøpåvirkningen i norske fjorder.

Fiskehelse

Oppsamling av overfôr innvendig i merden som forhindrer villfiskens tilgang til fôr og partikler. Hindrer smittespredning via villfisk mellom lokaliteter.

Konseptet består av fire deler:

1. Ledenot
Innvendig ledenot som leder partikler og dødfisk til dødfiskoppsamler.

2. Pelletsseparator
Pelletsseparatoren separer ut overskuddsfôr fra vannstrømmen. Fôret spyles og ledes direkte tilbake i ønsket dybde i merden.

Oppsamlingsnoten er patentbeskyttet. Andre deler er patentsøkt.

3. Filter
Restpartikler i vannstrømmen ledes videre til filtrering, før transportvannet føres tilbake til sjø. Filteret er utviklet spesielt til formålet og vil gi et tørrstoffinnhold som er håndterbart i storsekker. Dødfisken skilles fra vannstrømmen på samme måte som i dag.

4. Oppsamlingssystem for lakselus
Pelletsseparatoren er tilrettelagt for tilkobling av fremtidig oppsamlingssystem for lakselus.  

Ledenot

Pelletsseparator

Beregning av besparelse

Endre tallene for å se din besparelse. Tall for økonomisk fôrfaktor er 1,32, og er hentet fra Fiskeridirektoratet sin siste offentlige lønnsomhetsundersøkelse. Tall for fôrpris er kr. 15. Det er forventet prisøkning for mange råvarer fremover, så denne kalkulatoren vil vise minimums-besparelse.

Two columns
Vertical
Horizontal
Dine data
Total besparelse pr generasjon
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show